Өндірістік тәжірибе Мет-19-9 тобы

        Біз Балхаш гуманитарлық-техникалық колледжінің Мет-19-9 тобының студенттері 09.03.2022ж-19.04.2022ж. аралығында “Қазақмыс Смэлтинг” кәсіпорынында өндірістік тәжірибе өттік.

        Бұл тәжірибе кезінде біз көптеген қажетті ақпарат, білім және сабақ алдық.  Тәжірибе кезінде цех құрылымдарын, техноголиялық құрал-жабдықтардың, жұмыс барысын қадағаладық.

       Тәжірибе бізге білімдерімізді іс жүзінде қолдануға, кәсіби жұмысшылармен тікелей байланысуға, өзіңе ыңғайлы жұмыс орнын іздеуге көмектесті.  Бұл тәжірибе маған және басқада біздің колледж студенттеріне мамандық табуыға көмегін тудырды деп ойлаймын

       Мы студенты группы Мет-19-9 Балхашского гуманитарно-технического колледжа с 09.03.2022 г. по 19.04.2022 г. проходили производственную практику на предприятии “Казахмыс Смэлтинг”.

        За время этой практики мы получили много необходимой информации, знаний и уроков. Во время практики мы следили за конструкциями цеха, техническим оборудованием, ходом работ.

       Опыт помог нам применить свои знания на практике, напрямую связаться с профессиональными работниками, найти для себя удобное рабочее место.  Я думаю, что этот опыт помог мне и другим студентам нашего колледжа найти профессию

We are students of the Met-19-9 group of the Balkhash Humanitarian and Technical College from 09.03.2022 to 19.04.2022. We had an internship at the Kazakhmys Smelting enterprise.

        During this practice, we received a lot of necessary information, knowledge and lessons.  During the practice, we monitored the structures of the workshop, technical equipment, and the progress of work.

       The experience helped us to put our knowledge into practice, to contact professional workers directly, to find a comfortable workplace for ourselves.  I think this experience helped me and other students of our college to find a profession

Жумартов Б.Ш.