Өндірістік тәжірибе Мет-19-9 тобы

        Біз Балхаш гуманитарлық-техникалық колледжінің Мет-19-9 тобының «ЦЭМ» учаскесінің студенттері 09.03.2022ж-19.04.2022ж. аралығында “Қазақмыс Смэлтинг” кәсіпорынында өндірістік тәжірибе өттік.

      Тәжірибе кезінде біз бірталай сабақ алдық,колледжде Жанысбаева Е.Х алған теорияны іске асырдық. Тәжірибе уақытында цех бөлімшелерін, техноголиялық құрал-жабдықтарды, әр жұмыскерлердің міндеттерің, жұмыс барысының калай өтетінің бақылап түйін алдық .

     Тәжірибе біздің колледждегі білімдерімізді цехта қолдануға, кәсіпорында жұмыс процессы қалай жүретінің білуге,жұмыстың қауіптілігі және қиындылығымен танысуға көмектесті. Бұл тәжірибе маған және басқада біздің колледж студенттеріне әр цехтан өзіне ыңгайлы мамандық табуға көмегі тиді деп ойлаймын

         В ходе практики мы многому научились, реализовали изученную в колледже теорию Жанысбаевой Е.Х.  В ходе эксперимента мы контролировали работу подразделений цеха, технологического оборудования, обязанности каждого работника, ход работ.

Опыт помог нам применить полученные в колледже знания в цеху, узнать, как устроен рабочий процесс на предприятии, познакомиться с опасностями и трудностями труда.  Я думаю, что этот опыт помог мне и другим студентам колледжа найти профессию, которая им подходит на каждом факультете.

    During the experiment we learned a lot, implemented the theory learned in college Zhanysbayeva E.H. During the experiment, we monitored the work of the shop units, technological equipment, the responsibilities of each employee, the progress of work.

The experience helped us to apply our college knowledge in the shop, to know how the work process works in the enterprise, to get acquainted with the dangers and difficulties of work.  I think that this experience helped me and other college students to find a profession that suits them in each department

Жумартов Б.Ш.