Өндірістік тәжірибе Мет-19-9 тобы

Біз Балқаш гуманитарлық-техникалық колледжінің МЕТ-19-9 тобының студенттері 09.03.2022ж- 19.04.2022ж. аралығында өткен «Қазақмыс Смэлтинг» кәсіпорынында өндірістік тәжірибені өттік.

Біз бұл тәжірибеде көптеген қажетті ақпараттар алдық.Тәжірибе барысында бізді жоғарғы басқарушы қарсы алып,бізге жұмыс барысындағы қауіпсіздік ережелерін  көрсетті.Біз оны түсініп тиянақты орындадық.

Жоғарғы басқарушы бізге кәсіпорындағы жұмыстың қалай орындалатынын және жұмысшылардың қалай жұмыс іститінін көрсетті,ол жерде адамдардың белсене,тиянақты жұмыс жасап жатқанын көрдік,бізге жұмысшылармен тікелей байланысуға,өзімізге ыңғайлы жұмыс орнын табуға көмегін тигізді.

Мы студенты группы МЕТ-19-9 Балхашского гуманитарно-технического колледжа с 09.03.2022 по 19.04.2022. Мы проходили стажировку на плавильном заводе «Казахмыс Смэлтинг».

В этой практике мы получили много полезной информации, во время эксперимента нас встретил старший менеджер, который показал нам правила техники безопасности на работе, мы их поняли и тщательно им следовали

Старший показал нам, как устроена работа на предприятии и как работают рабочие, мы увидели, что люди там работают активно и усердно, он помог нам напрямую пообщаться с работниками, найти для нас комфортную работу.

We are students of the group MET-19-9 of Balkhash Humanitarian and Technical College from 09.03.2022 to 19.04.2022. We had an internship at Kazakhmys Smelting.

We received a lot of useful information in this practice. During the experiment we were met by a senior manager, who showed us the rules of safety at work. We understood it and followed it carefully.

The superintendent showed us how the work is done at the enterprise and how the workers work, we saw that people work actively and diligently there, he helped us to communicate directly with the employees, to find a comfortable job for us.

Жумартов Б.Ш.