«Қазақстан тарихы» пәнінен олимпияда қорытындысы

2022 жылдың ақпан айының төртінші жұлдызында колледжіміздің 1-2 курс студенттер арасында «Қазақстан тарихы» пәнінен олимпияда өткізілді. Колледж ішілік олимпиадаға барлығы 14 бала қатысып, оның ішінен іріктеліп:

1 орынға ИЯ-21-9 тобының студенті Муканова А.  

2 орынға ОП-21-9 тобының студенті Мауышова Р.

3 орынға ОП-21-9 тобының студенті Омарова А. иеленді.

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының 1-2 курс студенттер арасындағы «Егемен Қазақстан тарихы» облыстық олимпиядаға қатысу мақсатында колледжіміздің ішінде іріктеу бірінші кезеңі өткізіліп, 2 кезеңге студенттеріміз іріктелді.  

Олимпияданың негізгі мақсаты: демократиялық қоғам өміріне қатысу үшін тарихи білім мен дағдыларды белсенді шығармашылықпен қолданылатын, тарихи санаға, азаматтыққа патриотизмге ие тұлғаны қалыптастыруға ықпал ету, белсенді азаматтық ұстанымды дамыту.

4 февраля 2022 года состоялась олимпиада по «Истории Казахстана» среди студентов 1-2 курсов нашего колледжа. Всего внутри колледжа в олимпиаде приняли участие 14 студентов, из которых были отобраны:

1 место заняла студентка группы ИЯ-21-9 Муканова А.

2 место заняла студентка группы ОП-21-9 Мауышова Р.

3 место заняла студентка группы ОП-21-9 Омарова А.

В целях участия в областной олимпиаде «История суверенного Казахстана» среди студентов 1-2 курсов технического и профессионального, послесреднего образования в нашем колледже был проведен первый этап отбора, а наши студенты были отобраны на 2-й этап.

Основной целью Олимпиады является содействие формированию личности с историческим сознанием, гражданским патриотизмом, активным использованием исторических знаний и умений участвовать в жизни демократического общества, развитию активной гражданской позиции.

Хали А.К.

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *