Ұлыстың ұлы күні – Әз Наурыз

19.03.2022 жылы 22-наурыз Ұлыстың ұлы күніне  орай өткізілген «Ұлыстың ұлы күні – Әз Наурыз» тақырыбында іс шара өткізілді.  Іс шараны ШР-21-9, ТТ-20-9 топтары және жетекшілері Аралбаева Б.Т, Ерменбетова С.О. ұйымдастырды.

Іс шараға ФК-21-9, ДВ-21-9, ИЯ-21-9  топтары қатысты.  Іс шара сайыс түрінде өткізілді.  Іс шарамызға Балқаш қаласының білім саласының ардагерлері  Сыздыкова Шайза  Рыскуловна және Шведова Раиса Сергеевна қонақ ретінде қатысты.

Сайыс 5 кезеңнен   тұрды:

1 кезең : «Сәлемдесу»

2 кезең: «Орамал тастамақ»

3 кезең: «Қазағымның қазынасы»

4 кезең: «Көңілді би»

5 кезең: «Ең дәмді Наурыз көже»

Жеңімпаздар дәрежелі дипломдармен мараптталды.

1 орын – Фк-21-9  «Тұлпра» тобы

2 орын – Дв-21-9 «Қызғалдақтар» тобы

3 орын –ИЯ-21-9 «Қыз Жібек» тобы

Көрермендермен ұлттық ойындар ойнатылды.

 Ұйымдастырушалыр: Аралбаева Б.Т, Ерменбетова С.О.

19 марта 2022 года состоялось мероприятие, на тему «Ұлыстың ұлы күні – Әз Наурыз». Организаторами мероприятия выступили группы ШР-21-9, ТТ-20-9. В мероприятии приняли участие группы ФК-21-9, ДВ-21-9, ИЯ-21-9. Мероприятие прошло в форме конкурса. В мероприятии в качестве гостей приняли участие ветераны образования г. Балхаш Сыздыкова Шаиза Рыскуловна и Шведова Раиса Сергеевна.

Конкурс состоял из 5 этапов:

1 этап: «Приветствие»

2 этап: «Бросить полотенце»

3 этап: «Сокровища моей гордости»

4 этап: «Весёлый танец»

5 этап: «Самый вкусный суп Наурыз»

Победители были награждены дипломами.

1 место — группа ФК-21-9 «Тулпра»

2 место — группа Дв-21-9 «Тюльпаны»

3 место — группа ИЯ-21-9 «Кыз Жибек»

Национальные игры были сыграны со зрителями.

 Организаторы: Аралбаева Б.Т., Ерменбетова С.О.

On March 19, 2022, an event was held on the theme «The great day of the nation — Az Nauryz.» The organizers of the event were groups SHR-21-9, TT-20-9. FC-21-9, DV-21-9, IYA-21-9 groups took part in the event. The event took place in the form of a competition. Veterans of education took part in the event as guests. Balkhash Syzdykova Shaiza Ryskulovna and Shvedova Raisa Sergeevna.

The competition consisted of 5 stages:

Stage 1: «Welcome»

Stage 2: «Throw the towel»

Stage 3: «Treasure of my pride»

Stage 4: «Fun Dance»

Stage 5: «The most delicious soup Nauryz»

Winners were awarded diplomas.

1st place — group FC-21-9 «Tulpra»

2nd place — group Dv-21-9 «Tulips»

3rd place — group IYA-21-9 «Kyz Zhibek»

National games were played by spectators.

 Organizers: Aralbaeva BT, Ermenbetova SO

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *