«Экология өмірдің соғып тұрған жүрегі» тақырыбында экотренинг өткізілді

2021 жылдың 12 қарашасында  «Әлихан Мусин атындағы Балқаш  гуманитарлы-техникалық колледжінің» биология  пәнінің мұғалімі, «Жас биологтар» клубының жетекшісі Ерменбетова Салтанат Ораловна  «Экология өмірдің соғып тұрған жүрегі» тақырыбында экотренинг өткізді. Тренингтің мақсаты өсіп келе жатқан ортаға экологияның қазіргі уақытта қаншалықты маңызды екенін түсіндіру. Тренингке ФК-21-9, ШК-21-9А, ИЯ-21-9А тобының студенттері қатысып белсенділік танытты.

12 ноября 2021 года учитель биологии, руководитель клуба «Жас биологтар» Балхашского гуманитарно-технического колледжа имени Алихана Мусина Ерменбетова Салтанат Ораловна провела экотренинг на тему «Экология-бьющее сердце жизни». Цель тренинга-объяснить растущей среде, насколько важна экология в настоящее время. В тренинге приняли участие студенты групп  ФК-21-9, ШК-21-9А,  ИЯ-21-9А.

On November 12, 2021, Saltanat Oralovna Ermenbetova, biology teacher, head of the Zhas Biologtar club of the Balkhash Humanitarian and Technical College named after Alikhan Musin, conducted an eco-training on the topic «Ecology is the beating heart of life». The purpose of the training is to explain to the growing environment how important ecology is now. The training was attended by students of groups FC-21-9, SHK-21-9A, IYA-21-9A.

Ерменбетова С.О.

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *