Конкурс «Я и моя будущая профессия»

Группа ПО-21-9 участвует в конкурсе «Я и моя будущая профессия». Конкурс состоит из двух этапов:

1.Визитная карточка группы(презентация)

2. Видеоролик

Онлайн-конкурс проводится в приложении Instagram.

Итоги проводятся по голосованию студентами колледжа (лайки)+ баллы экспертной комиссии.

«Мен және менің болашақ мамандығым»байқауы.

 ПО-21-9 тобы «мен және менің болашақ мамандығым»байқауына қатысады. Байқау екі кезеңнен тұрады:

1.Топтың визит карточкасы (презентация)

2. Бейнеролик

Онлайн-байқау Instagram бағдарламасында өткізіледі.

Қорытынды колледж студенттерінің дауыс беруі бойынша (лайктар)+ сараптау комиссиясының балдары арқылы  өткізіледі.

The contest «Me and my future profession».

The PO-21-9 group participates in the contest «Me and my future profession». The competition consists of two stages:

1. Business card of the group (presentation)

2. Video clip

The online contest is held in the Instagram app.

The results are carried out by voting by college students (likes) + points of the expert commission.

Серік Г.А.

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *