Литературный вечер» Қыран қанаты ақын», посвященный творчеству дауылпаз акына К. Аманжолова

05.11.21 г. руководителем литературного кружка» Алтын кулисы «Жахметовой Балжан Кошкимбаевной был организован литературный вечер» Қыран қанаты ақын», посвященный творчеству дауылпаз акына К. Аманжолова с участием студентов групп ШК-21-9А, Б и ФК-21-9.

Цель: познакомить с жизнью Касыма Аманжолова, сформировать познавательные представления о его творчестве, приобщить к творчеству;

повышение мотивации к преподаванию поэтических произведений, приобщение к задорным поэтическим произведениям казахской литературы через стихи К. Аманжолова, развитие творческих способностей, выразительного чтения студентов.Через литературное наследие видного казахского поэта К. Аманжолова осознать огромную роль казахского народа в его духовном развитии; воспитание подрастающего поколения в любви к Родине, стране, нации.На поэтическом вечере, посвященном 110 –летию со дня рождения дауылпаз акына К. Аманжолова, который ярко и ярко освещал небо казахского стиха, студенты представили буктрейлеры, всесторонне освещающие творчество поэта, ознакомили с гражданской, поэтической, творческой деятельностью, прочитали стихи.

Духовное наследие поэта вдохновило и вдохновило молодежь. Студенты, отличившиеся творческим искусством, поэтическим талантом, увлечением литературой, мастерством выразительного чтения, были награждены благодарственными письмами.

05.11.21ж. «Алтын сахна» әдеби үйірмесінің жетекшісі Жахметова Балжан Кошкимбаевнаның ұйымдастыруымен ШК-21-9А, Б және ФК-21-9 тобы студенттерінің қатысуымен дауылпаз ақын Қ. Аманжоловтың шығармашылығына арналған «Қыран қанатты ақын»    әдеби кеш болып өтті.

Мақсаты: Қасым Аманжоловтың өмірімен таныстыру, шығармашылығынан жан-жақты мәліметтер бере отырып танымдық көзқарастарын қалыптастыру, шығармашылыққа баулу;

поэзиялық шығармаларды оқытуға ынталарын арттыру, Қ.Аманжолов өлеңдері арқылы қазақ әдебиетіндегі жалынды поэзиялық туындылармен таныстыра отырып, студенттердің  мәнерлеп оқу, шығармашылық қабілеттерін дамыту, талабын ұштау.Әдеби мұрасы арқылы қазақтың көрнекті ақыны Қ.Аманжоловтың қазақ халқының рухани дамуында алар орны зор екенін ұғындыру; жас ұрпақты Отанын, елін, ұлтын сүюге тәрбиелеу.Қазақ өлеңінің аспанында ерекше нұрлана, жарқырап өткен дауылпаз ақын Қ.Аманжоловтың  110жылдығына   арналған  поэзиялық кеште студенттер ақын шығармашылығын   жан –жақты айшықтайтын буктрейлерін ұсынды, азаматтық, ақындық, қайраткерлік қызметімен таныстырды, өлеңдерін нақышына келтіре оқыды.

Ақынның рухани мұрасы жастарды жігерлендіріп, қанаттандырды. Шығармашылық өнерімен, ақындық талабымен, әдебиетке құштарлығымен, мәнерлеп оқу шеберлігімен ерекшеленген студенттерге Алғыс хатпен марапатталды.

Оқытушы: Жахметова Б.К.

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *