«Оқуға құштар колледж»

07 ақпан 2022ж. Ә. Мусин атындағы гуманитарлы-техникалық колледж кітапханасында Оқу сауаттылығы апталығының ашылуы қарсаңында»Оқуға құштар колледж» жобасын іске асыру бойынша онлайн -семинар болып өтті. Семинарға гуманитарлық бағыттағы топтар ИЯ-21-09, ШК-21-09, ДВ-21-09 студенттері қатысты. Кітапханашы Қожамұратова Шырын «Оқуға құштар колледж» жайында кеңінен ақпарат беріп, Атаулы күндер күнтізбесіне тоқталды. «Бір ел — бір кітап» акциясы да назардан тыс қалмады. А.Байтұрсыновтың 150 жылдығына орай «Бір ел-бір кітап » акциясына ИЯ-19-9 тобының студенті Рахметолла Ақниет қатысып, өзінің оқыған «Әдебиет танытқыш» кітабын ортаға салып оқырмандарға оқуға кеңес берді. Іс -шара тартымды өтті.

7 февраля 2022 г.  Накануне открытия Недели грамотности в библиотеке Гуманитарно-технического колледжа имени А.Мусина прошел онлайн-семинар, посвященный реализации проекта «Колледж жаждет учиться». В семинаре приняли участие студенты гуманитарных групп ИА-21-09, ШК-21-09, ДВ-21-09. Библиотекарь Кожамуратова Шырын подробно рассказала о «Колледже жаждущих учиться» и рассказала о календаре юбилеев. Акция «Одна страна — одна книга», посвященной 150-летию со дня рождения А.Байтурсынова не осталась незамеченной. Рахметолла Акниет, студентка группы ИЯ-19-9, приняла участие в акции «Одна страна – одна книга».Мероприятие было интересным.

February 7, 2022 On the eve of the opening of Literacy Week, the library of the A. Musin Humanitarian and Technical College hosted an online seminar dedicated to the implementation of the project “The College is eager to learn”. The seminar was attended by students of humanitarian groups IA-21-09, ShK-21-09, DV-21-09. Librarian Kozhamuratova Shyryn spoke in detail about the project and  the calendar of anniversaries. The action «One country — one book» dedicated to the 150th anniversary of the birth of A. Baitursynov did not go unnoticed. Rahmetolla Akniet, a student of the group IYA-19-9, took part in the action «One country — one book». The event was interesting.

Кожамуратова Ш.

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *