Посвященный 30-летию Независимости Республики Казахстан дистанционный областной конкурс среди студентов «Развитие транспорта в условиях становления Независимого Казахстана»

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған

«Тәуелсіз Қазақстанның қалыптасу жағдайындағы көліктің дамуы» атты студенттер арасында қашықтықтан облыстық байқау өтті

Посвященный 30-летию Независимости Республики Казахстан

дистанционный областной конкурс среди студентов «Развитие транспорта в условиях становления Независимого Казахстана»

Dedicated to the 30th anniversary of Independence of the Republic of Kazakhstan

remote regional competition among students «Development of transport in the conditions of formation of Independent Kazakhstan»

2021 жылдың 26 қазанында Қарағанды облысында білім беруді дамытудың оқу-әдістемелік орталығымен бірлесе отырып ұйымдастырған, колледжіміз Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған «Тәуелсіз Қазақстанның қалыптасу жағдайындағы көліктің дамуы» атты техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының студенттері арасындағы қашықтықтан облыстық байқауын өткізді.

Конференция мақсаты: теміржол көлігі мамандықтары (біліктіліктері) бойынша кәсіби құзыреттіліктерді меңгеруге оқушылардың қызығушылығын нығайту.

Байқауға жалпы 3 номинация бойынша Қарағанды облысының13 колледжінен 32 студент қатысты. Оның ішінде 11 студент І, ІІ, ІІІ орын дипломдарына ие болды.

21 студент сертификаттармен марапатталды.

Посвященный 30-летию Независимости Республики Казахстан

дистанционный областной конкурс среди студентов «Развитие транспорта в условиях становления Независимого Казахстана»

26 октября 2021 года учебно-методическим центром развития образования Карагандинской области проведен областной дистанционный конкурс среди студентов организаций технического и профессионального, послесреднего образования «Развитие транспорта в условиях становления Независимого Казахстана», посвященный 30-летию Независимости Республики Казахстан.

Цель конференции: укрепление интереса учащихся к овладению профессиональными компетенциями по специальностям (квалификациям) железнодорожного транспорта.

     Всего в конкурсе приняли участие 32 студента из 13 колледжей Карагандинской области по 3 номинациям. Из них 11 студентов получили дипломы I, II, III места.

21 студент награждены сертификатами.

Dedicated to the 30th anniversary of Independence of the Republic of Kazakhstan

remote regional competition among students «Development of transport in the conditions of formation of Independent Kazakhstan»

On October 26, 2021, in Karaganda region, organized by the educational and methodological Center for the development of education, our college held a remote regional competition among students of organizations of technical and professional, post-secondary education «Development of transport in the conditions of formation of Independent Kazakhstan», dedicated to the 30th anniversary of independence of the Republic of Kazakhstan.

The purpose of the conference is to strengthen students ‘ interest in mastering professional competencies in railway transport specialties (qualifications).

The competition was attended by 32 students from 13 colleges in 3 categories. Of these, 11 students received diplomas of I, II, and III places. 21 students were awarded certificates.

Колледж әдіскері Хали А.К.

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *