Повышения квалификации педагогов

Математика пәнінің оқытушысы Ғазиз Тоғжан Мейірханқызы  15.11.-04.12.2021ж. аралығында КАҚ «Талап» ұйымдастыруымен өткен «Техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білім беру процесін академиялық дербестікті есепке ала отырып модельдеу» ҚР педагогтерінің біліктілігін арттырудың білім беру бағдарламасы бойынша курсты оқып, аяқтады және Сертификатпен марапатталды.

Преподаватель математики Ғазиз Тоғжан Мейірханқызы прошла курс по образовательной программе повышения квалификации педагогов РК «Моделирование образовательного процесса с учетом академической самостоятельности в организациях технического и профессионального послесреднего образования», организованной НАО «Талап» с 15.11.по 04.12.2021 г. и награждена сертификатом.

Ғазиз Тоғжан Мейірханқызы

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *