Ярмарка специальностей

29-30 марта 2022 года коллектив специальности «Музыкальное образование» принял участие в Ярмарке специальностей, организованной для выпускников и учащихся 9-х классов школ города. В ходе презентационной программы БГТК им. А.Мусина прозвучали музыкальные произведения в исполнении оркестра казахских народных инструментов, солистов, вокальный группы. Студенты и преподаватели с пользой  провели время, окунувшись в атмосферу творчества, а также общения с будущими абитуриентами.

On March 29-30, 2022, the team of the specialty «Music Education» took part in the Fair of Specialties, organized for graduates and students of the 9th grade of the city’s schools. During the presentation program BGTK them. A. Musina sounded musical works performed by the orchestra of Kazakh folk instruments, soloists, vocal groups. Students and teachers usefully spent time, plunging into the atmosphere of creativity, as well as communication with future applicants.

2022 жылдың 29-30 наурыз аралығында «Музыкалық білім» мамандығының командасы қала мектептерінің 9-сынып түлектері мен оқушылары үшін ұйымдастырылған мамандықтар жәрмеңкесіне қатысты. БГТК презентация бағдарламасы барысында оларға. А.Мусина қазақ халық аспаптар оркестрінің, солистердің, вокалдық ұжымдардың орындауындағы музыкалық шығармаларды шырқады. Студенттер мен оқытушылар уақытты пайдалы өткізіп, шығармашылық атмосферасына еніп, болашақ талапкерлермен қарым-қатынаста болды.

Преподаватель Сахарова А.П.